ثبت نام کلاس آنلاین حفظ قرآن کریم

جهت ثبت نام در این طرح و مشاهده اساتید و برنامه های کلاس وارد صفحه زیر شوید.

ثبت نام

آخرین عناوین
***

آخرین مطالب

انتقال مقام رست به بیات در تلاوت استاد منشاوی جهت فرود

انتقال مقام رست به بیات در تلاوت استاد منشاوی جهت فرود

 • نویسنده:آقایی (مدیریت)
 • تعداد بازدید:196 بازدید
 • تاریخ انتشار:11 روز قبل
توصیه ای برای نماز خوان شدن فرزندان

توصیه ای برای نماز خوان شدن فرزندان

 • نویسنده:علی یعقوبی
 • تعداد بازدید:72 بازدید
 • تاریخ انتشار:11 روز قبل
چرا مسلمانان امنیت جانی ندارند؟

چرا مسلمانان امنیت جانی ندارند؟

 • نویسنده:رضا فیض بخش
 • تعداد بازدید:57 بازدید
 • تاریخ انتشار:11 روز قبل
نتایج مسابقه قرآنی ماه بهمن

نتایج مسابقه قرآنی ماه بهمن

 • نویسنده:آقایی (مدیریت)
 • تعداد بازدید:57 بازدید
 • تاریخ انتشار:11 روز قبل
پاسخ به درخواست های دوستان در ثبت نام کلاس حفظ آنلاین

پاسخ به درخواست های دوستان در ثبت نام کلاس حفظ آنلاین

 • نویسنده:آقایی (مدیریت)
 • تعداد بازدید:109 بازدید
 • تاریخ انتشار:11 روز قبل
مقطعی زیبا از استاد شحات انور سوره مبارکه انبیاء

مقطعی زیبا از استاد شحات انور سوره مبارکه انبیاء

 • نویسنده:آقایی (مدیریت)
 • تعداد بازدید:136 بازدید
 • تاریخ انتشار:17 روز قبل
تحلیل و بررسی تلاوت سوره کوثر استاد عبدالعزیز علی الفرج

تحلیل و بررسی تلاوت سوره کوثر استاد عبدالعزیز علی الفرج

 • نویسنده:حسن علیمحمدی
 • تعداد بازدید:52 بازدید
 • تاریخ انتشار:17 روز قبل
دانلود تلاوت های استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

دانلود تلاوت های استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

 • نویسنده:آقایی (مدیریت)
 • تعداد بازدید:143 بازدید
 • تاریخ انتشار:24 روز قبل
آموزش مقام بیات حسینی در تلاوت به سبک استاد محمد عمران

آموزش مقام بیات حسینی در تلاوت به سبک استاد محمد عمران

 • نویسنده:آقایی (مدیریت)
 • تعداد بازدید:289 بازدید
 • تاریخ انتشار:24 روز قبل