***
خانه >> جلسه شبی با قرآن شهرستان رودسر

جلسه شبی با قرآن شهرستان رودسر

هر هفته شنبه ها بعد از نماز مغرب و عشا — استان گیلان شهرستان رودسر – مسجد طالب زاده (شهدا)  استاد بهمن غلامی

تاریخ شروع فعالیت از سال ۱۳۶۶

شبی با قرآن شهرستان رودسر

شبی با قرآن شهرستان رودسر