***

اذان

آموزش اذان

اذان استاد کرمی
دکتر حسین کرمی

اذان استاد کرمی اذانی در نغمات حجاز وبیات است که بسیار زیبا وجذاب است. حتماً شما هم اذان دکتر کرمی را در رسانه های مختلف گوش کرده اید.این راهم بگویم که این اذان برای مسابقات خیلی خوب است. بیشتر بخوانید »

آیین نامه داوری اذان (تقلیدی و غیر تقلیدی)
اذان

مقدمه : اذان برای اعلام اوقات شرعی نماز و حضور در پیشگاه حضرت باریتعالی و از سنتهای بسیار بزرگ بجا مانده از عهد رسول بزرگوار و از گنجینه های فوق العاده ارزشمند صدر اسلام بشمار می رود . در قرآن مجید بارها ذکر گردیده است ، گاهی از ریشه خود کلمه اذان مانند ” و اذن فی الناس …“ و ... بیشتر بخوانید »

?????? ???? 8 ??