***

داوری اذان

آموزش داوری اذان

آیین نامه داوری اذان (تقلیدی و غیر تقلیدی)
اذان

مقدمه : اذان برای اعلام اوقات شرعی نماز و حضور در پیشگاه حضرت باریتعالی و از سنتهای بسیار بزرگ بجا مانده از عهد رسول بزرگوار و از گنجینه های فوق العاده ارزشمند صدر اسلام بشمار می رود . در قرآن مجید بارها ذکر گردیده است ، گاهی از ریشه خود کلمه اذان مانند ” و اذن فی الناس …“ و ... بیشتر بخوانید »

?????? ???? 8 ??