آخرین عناوین
***
خانه >> جدیدترین پست ها >> علمی-قرآنی

علمی-قرآنی

مقالات

بهترین زمان استجابت دعا …. + فیلم
دعا را در همۀ احوال می‌شود انجام داد. یکی از نِعَم بزرگ الهی، همین فتحِ باب دعا برای بندگان است. بدون هیچ واسطه‌ای، بدون هیچ بهانه‌ای می‌توانند با خدای متعال حرف بزنند و از او طلب حاجت کنند، و به او اظهار نیاز کنند، و وسیلۀ تقرب خودشان را فراهم بکنند.   بیشتر بخوانید »

مهندسی آیات الهی_۱۲
برگرفته از سایت علمی _ تحقیقاتی  ” مهندسی آیات الهی”  (اثر : فریبرز رازقی) از عالی هم عالی تر: تعداد آیات کلّ قرآن کریم (اعم از شماره گذاری شده و شماره گذاری نشده ) دقیقا” برابرست باحاصلضرب عدد ۲۳ در مجموع اعداد طبیعی متوالی ۱  تا ۲۳ ( به راستی که از این بهتر نمی شود.)   می دانیم تعدادآیا ... بیشتر بخوانید »

مهندسی آیات الهی _۱۰
بنا به ترتیب نزول  : (  دسته چهارم ) : منافقون ۴۲سوره  بعد از شوری نازل شده ،دقیقا” ۴۲ آیه از آن کمتر دارد. ۴۲=۴۲                                          ۵۳-۱۱=۱۰۴-۶۲ عبس ۲۳  سوره  بعد از علق نازل شده ،دقیقا”  ۲۳  آیه از آن کمتر دارد. ۲۳=۲۳                                           ۴۲-۱۹=۲۴-۱ شوری ۱ سوره  بعد از فصلت نازل شده ،دقیقا”  ۱ آیه  از آن کمتر ... بیشتر بخوانید »

مهندسی آیات الهی _۹
بنا به ترتیب نزول:                                       دسته سوّم: فاطر ۳۸سوره  بعد ازحمد  نازل شده ،دقیقا” ۳۸  آیه  هم از آن بیشتر دارد. ۳۸=۳۸                                              ۵ -۴۳= ۷-۴۵ توبه ۵۴ سوره  بعد از زمر  نازل شده ،دقیقا”  ۵۴ آیه هم از آن بیشتردارد. ۱۵=۱۵                                         ۵۹-۱۱۳=۷۵-۱۲۹ یوسف ۲سوره  بعد از یونس نازل شده ،دقیقا”  ... بیشتر بخوانید »

مهندسی آیات الهی _۸
بنا به ترتیب جمع آوری: دسته دوم: طه ۱۵ سوره بعد از مائده قرار داشته و ۱۵  آیه از آن کمتر دارد. ۱۵=۱۵                               ۱۳۵-۱۲۰=۲۰-۵ یوسف ۲سوره بعد از یونس قرار داشته و ۲  آیه از آن کمتر دارد. ۲=۲                                  ۱۱۱-۱۰۹=۱۲-۱۰ روم ۱۷ ... بیشتر بخوانید »

مهندسی آیات الهی _۷
  نتایجی شگفت آور بر اساس تقسیم بندی تازه تری از سوره های قرآن کریم: دسته اوّل: سوره   x ،    n  سوره بعد از سوره  y  قرار داشته و   n آیه از آن  بیشتر دارد. دسته دوّم: سوره   x ،    n  سوره بعد از سوره  y  قرار داشته و   n آیه از آن کمتر دارد. دسته سوّم: سوره   x ،    ... بیشتر بخوانید »

?????? ???? 8 ??