***
خانه >> جدیدترین پست ها >> علمی-قرآنی >> مقالات مذهبی گوناگون >> سوره های عزائم و سجده واجب

سوره های عزائم و سجده واجب

سوره های عزائم و سجده واجب

سوره های عزائم و سجده های واجب در قرآن
حفظ قرآن

کلام نور : تنها کسانی به آیات ما می گروند که چون (آیات قرآن) را به ایشان یادآوری کنند ، به حال سجده می افتند و به ستایش پروردگارشان تسبیح می گویند  و تکبر نمی ورزندôاز بسترهای خواب (برای عبادت شب) پهلو تهی می کنند و پروردگارشان را با خوف و رجا می خوانند و از آنچه روزیشان کرده ایم ... بیشتر بخوانید »

?????? ???? 8 ??