***
خانه >> جدیدترین پست ها >> سخنرانی >> آیت ا… خمینی(قدس سره)

آیت ا… خمینی(قدس سره)

سخنرانی های امام خمینی (ره) در این قسمت

سخنرانی امام خمینی(ره) پیرامون تفسیر سوره حمد
امام خمینی

مجموعه سخنرانی های رهبر کبیر انقلاب آیت الله خمینی پیرامون موضوع تفسیر سوره مبارکه حمد امام خمینی ۱ سخرانی  – تفسیر ۱ ۶,۷۵۹ ۰:۵۱:۱۱ سخنرانی تفسیر سوره حمد ۲ سخرانی  – تفسیر ۲ ۶,۱۵۹ ۰:۴۶:۳۸ ۳ سخرانی  – تفسیر ۳ ۹,۶۵۲ ۰:۱۳:۰۷ ۴ سخرانی  – تفسیر ۴ ۷,۷۶۵ ۰:۱۶:۳۸ ۵ سخرانی  – تفسیر ۵ ۷,۹۷۰ ۰:۱۶:۳۸ بیشتر بخوانید »

?????? ???? 8 ??