***

آخرین مطالب

دانلود تلاوت های استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

دانلود تلاوت های استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

 • نویسنده:مدیریت
 • تعداد بازدید:5,140 بازدید
 • تاریخ انتشار:بهمن ۲۱, ۱۳۹۳
آموزش مقام بیات حسینی در تلاوت به سبک استاد محمد عمران

آموزش مقام بیات حسینی در تلاوت به سبک استاد محمد عمران

 • نویسنده:مدیریت
 • تعداد بازدید:3,524 بازدید
 • تاریخ انتشار:بهمن ۲۱, ۱۳۹۳
تحلیل و بررسی تلاوت سوره مبارکه غاشیه استاد شعشاعی

تحلیل و بررسی تلاوت سوره مبارکه غاشیه استاد شعشاعی

 • نویسنده:حسن علیمحمدی
 • تعداد بازدید:511 بازدید
 • تاریخ انتشار:بهمن ۲۱, ۱۳۹۳
انتقال مقام راست به صبا جهت جلوگیری از خستگی صدا در تلاوت استاد منشاوی

انتقال مقام راست به صبا جهت جلوگیری از خستگی صدا در تلاوت استاد منشاوی

 • نویسنده:مدیریت
 • تعداد بازدید:1,908 بازدید
 • تاریخ انتشار:بهمن ۱۷, ۱۳۹۳
دانلود تلاوت های شیخ محمد رفعت به همراه پخش آنلاین

دانلود تلاوت های شیخ محمد رفعت به همراه پخش آنلاین

 • نویسنده:مدیریت
 • تعداد بازدید:3,623 بازدید
 • تاریخ انتشار:بهمن ۱۷, ۱۳۹۳
آموزش انتخاب پرده مناسب برای شروع تلاوت

آموزش انتخاب پرده مناسب برای شروع تلاوت

 • نویسنده:علی یعقوبی
 • تعداد بازدید:1,047 بازدید
 • تاریخ انتشار:بهمن ۱۷, ۱۳۹۳
وقف اضطراری چیست؟

وقف اضطراری چیست؟

 • نویسنده:مرتضی رمضان خواه
 • تعداد بازدید:465 بازدید
 • تاریخ انتشار:بهمن ۱۲, ۱۳۹۳
۵ مقطع اسطوره ای از سور ضحی و شرح با صدای استاد منشاوی / نهاوند

۵ مقطع اسطوره ای از سور ضحی و شرح با صدای استاد منشاوی / نهاوند

 • نویسنده:رضا فیض بخش
 • تعداد بازدید:1,408 بازدید
 • تاریخ انتشار:بهمن ۱۰, ۱۳۹۳
تحلیل و بررسی تلاوت سوره مبارکه قارعه استاد حصان

تحلیل و بررسی تلاوت سوره مبارکه قارعه استاد حصان

 • نویسنده:حسن علیمحمدی
 • تعداد بازدید:732 بازدید
 • تاریخ انتشار:بهمن ۱۰, ۱۳۹۳