***

آخرین مطالب

نتایج مسابقه قرآنی ماه بهمن

نتایج مسابقه قرآنی ماه بهمن

 • نویسنده:مدیریت
 • تعداد بازدید:241 بازدید
 • تاریخ انتشار:اسفند ۴, ۱۳۹۳
مقطعی زیبا از استاد شحات انور سوره مبارکه انبیاء

مقطعی زیبا از استاد شحات انور سوره مبارکه انبیاء

 • نویسنده:مدیریت
 • تعداد بازدید:1,336 بازدید
 • تاریخ انتشار:بهمن ۲۸, ۱۳۹۳
تحلیل و بررسی تلاوت سوره کوثر استاد عبدالعزیز علی الفرج

تحلیل و بررسی تلاوت سوره کوثر استاد عبدالعزیز علی الفرج

 • نویسنده:حسن علیمحمدی
 • تعداد بازدید:561 بازدید
 • تاریخ انتشار:بهمن ۲۸, ۱۳۹۳
دانلود تلاوت های استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

دانلود تلاوت های استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

 • نویسنده:مدیریت
 • تعداد بازدید:6,114 بازدید
 • تاریخ انتشار:بهمن ۲۱, ۱۳۹۳
آموزش مقام بیات حسینی در تلاوت به سبک استاد محمد عمران

آموزش مقام بیات حسینی در تلاوت به سبک استاد محمد عمران

 • نویسنده:مدیریت
 • تعداد بازدید:4,106 بازدید
 • تاریخ انتشار:بهمن ۲۱, ۱۳۹۳
تحلیل و بررسی تلاوت سوره مبارکه غاشیه استاد شعشاعی

تحلیل و بررسی تلاوت سوره مبارکه غاشیه استاد شعشاعی

 • نویسنده:حسن علیمحمدی
 • تعداد بازدید:600 بازدید
 • تاریخ انتشار:بهمن ۲۱, ۱۳۹۳
انتقال مقام راست به صبا جهت جلوگیری از خستگی صدا در تلاوت استاد منشاوی

انتقال مقام راست به صبا جهت جلوگیری از خستگی صدا در تلاوت استاد منشاوی

 • نویسنده:مدیریت
 • تعداد بازدید:2,213 بازدید
 • تاریخ انتشار:بهمن ۱۷, ۱۳۹۳
دانلود تلاوت های شیخ محمد رفعت به همراه پخش آنلاین

دانلود تلاوت های شیخ محمد رفعت به همراه پخش آنلاین

 • نویسنده:مدیریت
 • تعداد بازدید:4,433 بازدید
 • تاریخ انتشار:بهمن ۱۷, ۱۳۹۳
آموزش انتخاب پرده مناسب برای شروع تلاوت

آموزش انتخاب پرده مناسب برای شروع تلاوت

 • نویسنده:علی یعقوبی
 • تعداد بازدید:1,166 بازدید
 • تاریخ انتشار:بهمن ۱۷, ۱۳۹۳